Archives

TTTouch: Només per professionals

TTTouch: Només per professionals

Aquest mètode de treball per reduir l'estrés en animals només pot ser aplicat per experts

 

Embolicar al teu gos amb benes no resoldrà les seves pors. De fet, pot ser molt perjudicial. “L’ús de teles que comprimeixin paquets musculars, nerviosos o sanguinis pot generar hipòxia, anòxia, inflamació o fins i tot gangrena” ens recorden els professionals sanitaris interespècie. El que benintencionadament s’ofereix

[+]